Miljöpolicy

Vårt övergripande mål i vårt miljöarbete gör att vi ständigt arbetar för att minska vår miljöpåverkan, som omfattar hotellets alla avdelningar. Samtidigt som vi behåller vår höga standard och kvalité gentemot dig som gäst.

2021

Miljöpolicy

ENERGI

 • vi köper miljömärkt el
 • vi värmer upp anläggningen med bergvärme
 • vi ser kontinuerligt över energianvändning
 • vi använder lågenergi/LED lampor

VATTEN

 • vi använder oss av kranvatten och egen kolsyrning
 • toaletterna är snålspolande
 • särskilda munstycken för kranar och duschar för att minimera förbrukningen
 • vi informerar vår personal om hur man diskar och tvättar vattensnålt

AVFALL

 • Avfallsreducering genom källsortering och att arbeta för att minska uppkomst av avfall Vi skall, på miljömässigt bästa sätt, ta hand om allt avfall inom anläggningen, sortera och fördela detta så att det som går att återvinna tas om hand. Vidare skall vi arbeta med en leverantörsdlalog för att minska förekomsten av förpackningar som inte kan återvinnas.
 • vi sorterar trä, glas, papper, papp, metall
 • vi ser över och minimerar användning av engångsartiklar och när det används är det miljömärkt

TVÄTT

 • tvätt- och rengöringsmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt
 • toalett, hushålls- & pappershanddukar är miljömärkt
 • vi är noga vid dosering för att undvika överdosering
 • vårt anlitade tvätteri är miljöcertifierat
 • handdukar, lakan, dukar etc. är miljömärkt

LIVSMEDEL

 • vi erbjuder närproducerade och ekologiska alternativ i restaurangen och eftersträvar att öka utbudet
 • vi erbjuder alltid vegetariska alternativ på menyn
 • engångsförpackningar används i minsta möjliga mån
 • Vi ska följa wwf:s stadgar för att ej köpa rödlistad fisk – detta ska finnas som rutin vid menyskrivningar och följas upp löpande vid planering av lunchmenyer.
 • Vi köper ej livsmedel som kan innehålla GMO och även föröka undvika animalier uppfödda på GMO producerade spannmål. Detta ska kontrolleras vid menyskrivningar löpande. Årlig extra kontroll med leverantörer
 • Vi ska se till att använda så lite tillsatser i maten såsom färgämnen, aromer och konserveringsmedel –  detta gör vi genom att köpa rena råvaror i största möjliga utsträckning och ej färdiga produkter från livsmedelsindustrin. I de fall vi gör det så ska vi veta vilken producent som tillverkat produkten och att de har ett väl fungerande system för god Spårning av livsmedel och använder sig avi så stor utsträckning som möjligt av naturliga konserveringsmedel såsom askorbinsyra, salt och socker.

PERSONAL OCH GÄSTER

 • vi informerar och utbildar vår personal för att öka kunskap och engagemang
 • vi informerar våra gäster om vårt miljöarbete
 • vi visar hur våra gäster kan vara med och bidra i vårt miljöarbete under sin vistelse

ADMINISTRATION

 • våra brev, skrivpapper och annat papper är miljömärkt
 • vi stänger av utrustning som inte används
viharoppet
Våra paket
Alltid bästa pris direkt via oss
Smögens Hafvsbad